Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Ohlédnutí za 18. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice, který se konal pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta republiky.


Obdobně jako hudba Leoše Janáčka, tak i léčivá síla a kouzlo zdejšího místa, luhačovického údolí, pramení z lidových motivů či nápěvků a také barev a bohatství samotné přírody. Snad právě proto se staly Luhačovice počátkem minulého století oblíbeným místem návratů Leoše Janáčka, kterému nyní vzdáváme poctu v podobě hudebního festivalu, jenž rozezněl Lázně Luhačovice v týdnu od 20. do 24. července 2009 již po osmnácté.

Slavnostní chvíle zahajovacího ceremoniálu festivalu (20.7.) u busty Leoše Janáčka umocnila přítomnost paní Livie Klausové, jež se také zúčastnila večerního zahajovacího koncertu ve Společenském domě.

Během festivalového týdne se lázeňským hostům a hudbymilovným posluchačům představila Filharmonie Bohuslava Martinů s dirigentem Milošem Machkem a vynikajícím sólistou - violoncellistou Martinem Švajdou, komorní soubor Janáčkovo kvarteto ve složení Miloš Vacek, Vítězslav Zavadilík, Jan Řezníček a Břetislav Vybíral, věhlasné klavírní duo Renata a Igor Ardaševovi, vynikající japonská sopranistka Michiyo Keiko, náš přední varhaník Aleš Bárta a houslový virtuos a uznávaný znalec historie a stavby houslí Jaroslav Svěcený s klavíristkou Markétou Cibulkovou.

Při každém z pěti koncertů si hosté vyposlechli některou ze skladeb Leoše Janáčka - např. Šumařovo dítě, Žárlivost, Sonátu pro housle a klavír, Smyčcový kvartet č. 1 "Z podnětu L. N. Tolstého Kreutzerovy sonáty" a další. Všichni interpreti byli očekáváni a vítáni pozorným a vnímavým publikem, které ocenilo a odměnilo každý koncert dlouhotrvajícím potleskem, vyžadující si přídavek.

Historie praví, že sám Mistr Janáček se zúčastňoval ve dvacátých letech minulého století festivalů soudobé hudby, kde se prezentoval hudebním novátorstvím, jež do dnešních dnů neztratilo nic ze své modernosti. Právě proto se luhačovický hudební festival otevírá také tvorbě současných hudebních skladatelů. V rámci programu 18. ročníku zazněla například Hommage á Janáček PhDr. Jaromíra Dlouhého, který v roce 1992 festival založil, Paganiniáda Jaroslava Svěceného nebo Hukvaldská serenáda Evžena Zámečníka, jež měla svoji premiéru při letošním festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

Při výčtu skladeb festivalových koncertů se nelze nezmínit o slavných a oblíbených skladbách dalších světově známých skladatelů, jež byly součástí každého koncertu - například Violoncellový koncert h-moll Antonína Dvořáka, Polovecké tance Alexandra Porfirjeviče Borodina, Tango z cyklu Film en miniature, H. 148 Bohuslava Martinů, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomíná světová hudební veřejnost, 1. smyčcový kvartet e moll "Z mého života" Bedřicha Smetany nebo skladba Historie tanga Astora Piazolly.

Koncertem Jaroslava Svěceného a Markéty Cibulkové byl ukončený v pátek 24. července v Lázeňském divadle 18. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice. Přáním a snahou hlavního pořadatele festivalu společnosti Lázně Luhačovice, a. s., je připravit pro následující 19. ročník hodnotný a bohatý program s předními sólisty, umělci, soubory či orchestry, aby byla nadále zachována tradice mnohaletého hudebního festivalu spojující osobnost Leoše Janáčka s Lázněmi Luhačovice.


Milena Hrbáčová, kulturní manažerka
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu