Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Ohlédnutí za 22. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice.


Již po jedenácté poskytla Festivalu Janáček a Luhačovice záštitu paní Livia Klausová. Manželka bývalého prezidenta ČR potěšila příznivce a pořadatele festivalu svojí návštěvou nejen při slavnostním zahájení festivalu u busty Leoše Janáčka, ale také při večerním koncertu.

Dvaadvacet uplynulých ročníků festivalu svědčí nejen o jeho hluboké tradici, ale i kvalitách. Snahou a zároveň nelehkým úkolem jeho pořadatelů je připravit dramaturgii, která by nejen uspokojila náročné festivalové publikum, ale také zaujala lázeňské hosty. V cyklu pěti koncertů se představili špičkoví interpreti, jimž aplaudují posluchači dalších významných českých hudebních festivalů jako je MHF Český Krumlov, MHF Petra Dvorského nebo Janáčkův máj, a zároveň posluchači ve světově proslulých koncertních síních a operních domech.

Již po několik let vítá Filharmonie Bohuslava Martinů festivalové hosty, kteří k nám do Luhačovic přijíždějí nejen z mnoha míst naší země, ale také ze zahraničí. Program zahajovacího koncertu patřil dvěma českým hudebním velikánům A. Dvořákovi a L. Janáčkovi, které sbližovalo přátelství a společné smýšlení. Pod taktovkou vynikajícího hostujícího dirigenta Tomáše Braunera zazněl výběr z Dvořákových Slovanských tanců a Janáčkovy Lašské tance, jež jsou prvním významným uměleckým dílem Janáčkovy velké pouti za národní písní, kterou výstižně charakterizují samotná Mistrova slova: Hledal jsem toliko písně, ale našel jsem mnohem více. Za excelentní provedení skladby C. Saint-Saënse Introdukce a Rondo capriciosso sklidil velké ovace talentovaný houslista Jan Mráček, který získal titul nejmladšího laureáta v historii soutěže Pražské jaro.

Do galerie Festivalu Janáček a Luhačovice byla po ukončení letošního ročníku vepsána další jména světově proslulých umělců, k nimž se řadí:

Fenomenální hornista Radek Baborák se svým souborem Baborák Ensemble, jehož hostem byl i výtečný klavírista Karel Košárek. Festivaloví hosté si vyposlechli mimo skladeb W. A. Mozarta, Ch. Koechlina a L. Janáčka ne tak často uváděný Klavírní kvintet D dur, op. 42 Zdeňka Fibicha.

Německá houslistka Sophia Jaffé, vítězka řady mezinárodních soutěží, která oslňuje publikum průzračnou technikou, niternou hrou a hlubokou emocionální výpovědí. Velkým aplausem bylo oceněno provedení Bartókovy Sonáty pro housle a klavír č. 2 C dur. Společně se Sophií Jaffé vystoupil přední německý klavírista Björn Lehmann, v jehož podání zazněla Janáčkova klavírní skladba V mlhách. Obecenstvo si svým neutuchajícím potleskem vyžádalo koncertní přídavky.

Významný český multiinstrumentalista a jazzový hudebník Jiří Stivín, který se představil s brněnským dámským smyčcovým kvartetem Beladona Quartet. O vřelém vztahu světoznámého slovenského tenoristy Miroslava Dvorského k Janáčkově hudbě, kterému patřil závěr festivalu, vypovídají jeho slova vyznání: ""Jeho diela sú pre mňa podmanivé a pri každom opakovanom itrepretovaní jeho diel, alebo aj jeho počúvaní, objavujem vždy novú a neopakovateľnú krásu. Jeho hudobný rukopis a hľbka jeho kompozície je skvostom českej tvorby". Svoje klavírní sóla přednesl na koncertu M. Dvorského rovněž Daniel Buranovský, jenž si získal publikum mimo jiné i brilantně zahraným výběrem z Orffovy skladby Carmina Burana - transkripce pro sólový klavír E. Chumachenca.

Také v letošním roce byl součástí festivalu doprovodný program. Svoje stálé publikum má Prof. PhDr. Miloš Štědroň, který i v letošním roce připravil zajímavou besedu o Janáčkově životě a díle, doplněnou videoukázkami z provedení jeho oper.

S velkým zájmem se setkala prohlídka lázní s výkladem historie Luhačovic ve vztahu k Mistrovým pobytům s názvem Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka. Prohlídku připravila PhDr. Blanka Petráková s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma. Na její trase očekávaly účastníky skupinky v dobových kostýmech, představující osobnosti, s nimiž se Mistr Janáček ve zdejších lázních za svých pobytů setkával. Tato suita z dávných časů se postupně připojovala k účastníkům procházky, která byla ukončena u hudebního altánu D. Jurkoviče v blízkosti Jestřabí. Zde si hosté při malém občerstvení a odpočinku, neboť byl horký letní den, vyposlechli v podání mezzopranistky Mariky Žákové za klavírního doprovodu Hany Fialové výběr písní z Janáčkovy Moravské lidové poezie.

Po ukončení 22. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice, bychom rádi opakovaně vyjádřili poděkování všem sponzorům, díky nimž jsme mohli nabídnout tak hodnotný program. Jejich vstřícnosti a velkorysosti se nesmírně vážíme.

Velké poděkování patří rovněž festivalovým posluchačům, jež se k nám opakovaně vracejí a mají svoje stálá místa v hledišti. Velké poděkování náleží také hostům, kteří navštívili náš festival poprvé a společně s předplatiteli vytvořili krásnou atmosféru při všech koncertech.

Bude nám velkou ctí a potěšením přivítat vás, naše milé a vzácné hosty, při dalším 23. ročníku festivalu jehož termín je stanovený na týden od 14. do 18. července 2014. V připravovaných koncertních programech příštího ročníku se bude zrcadlit 160. výročí narození Leoše Janáčka a Rok české hudby.Milena Hrbáčová, kulturní manažerka
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu