Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Ohlédnutí za 23. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice.


Tři místa návratů uzavírají pomyslný kruh životního příběhu Leoše Janáčka. Jeho rodiště lašské Hukvaldy, město Brno, se kterým spojil svůj profesní život, a Luhačovice, místo jeho odpočinku, inspirace a tvorby. Všechna tato místa pořádají na počest Mistra Janáčka hudební festivaly. A právě ten luhačovický rozezněl barevné lázeňské údolí v týdnu od 14. do 18. července 2014.

Proslulost Luhačovic je založena na léčivých minerálních pramenech, kterým dominuje Vincentka nebo také na nádherné architektuře lázeňských domů, jejíž nenapodobitelný ráz jim vtiskl Dušan Jurkovič. Lázně se rozprostírají v údolí lemovaném tmavou zelení lesů s nově vysazeným a upraveným parkem, který láká k odpočinku. Ve více než stoletém Lázeňském divadle se představila řada hereckých osobností či pěveckých sólistů. K připravení dramaturgie, jejíž součástí by bylo tak velké Janáčkovo dílo, jako je třeba opera, prostory divadla bohužel nestačí. Proto festival nemůže "překročit svůj stín" a nabídnout příznivcům ta největší Mistrova díla. I když k jeho interpretům patří světově proslulí umělci jako jsou Eva Urbanová, Dagmar Pecková, Miroslav Dvorský nebo Radek Baborák a další, zůstane ve srovnání s ostatními festivaly velkých moravských či českých měst vždy festivalem komorního charakteru.

I přesto se na festival opakovaně vrací řada hudbymilovných hostů - abonentů, jež spojují návštěvu koncertů s příjemným pobytem v lázních, které mají svůj genius loci a byly blízké nejen Leoši Janáčkovi. Našim stálým předplatitelům, ale i dalším hostům navštěvujícím pouze jednotlivé koncerty, za jejich přízeň velmi děkujeme.

Při slavnostním zahájení festivalu, které se tradičně odehrává u busty Leoše Janáčka, bylo připomenuto nejen 160 let od Mistrova narození, ale také 60 let od vytvoření a umístění této busty v Luhačovicích. Jejím autorem je Karel Pokorný, přední český sochař, žák Josefa Myslbeka. Do lázní byla umístěna v roce 100. výročí narození L. Janáčka. Letos také uplynulo 110 let od uvedení Janáčkovy opery Její pastorkyňa v Brně. Zlatá kaplička v Praze operu stále odmítala. Cestičku k ní Janáčkovi otevřeli až v roce 1916 jeho luhačovičtí přátelé operní pěvkyně a básnířka Marie Calma Veselá a její manžel MUDr. František Veselý, ředitel první Akciové společnosti lázní luhačovských.

23. ročník festivalu nabídnul pět koncertů světově proslulých interpretů, orchestrů a pěveckého sboru.

Slavnostní chvíli zahajovacího koncertu umocnilo vystoupení Českého filharmonického sboru s orchestrem Českých komorních sólistů pod vedením Petra Fialy. Do koncertního programu byla zařazena rovněž sborová kompozice s doprovodem houslí a varhan Zdrávas Maria, kterou Leoš Janáček věnoval v Luhačovicích v roce 1904 hraběnce Leopoldině Serényové.

Při druhém festivalovém večeru se představila první česká sólová violistka a sólistka řady českých i světových špičkových orchestrů Jitka Hosprová a Janáčkův komorní orchestr, který slaví v letošním roce 50. výročí od svého založení. Lze bezesporu říci, že ve šlépějích zakladatele Zdeňka Dejmka velmi úspěšně kráčí Jakub Černohorský. Janáčkova Suita pro smyčce v jejich interpretaci byla jedinečná. V podání Jitky Hosprové zazněl nádherný Bachův violový koncert c moll, který upravil významný francouzský virtuos na violu Henry Casadesus. Její velkolepý přednes byl odměněn velkým aplausem, po kterém následoval přídavek - preludium J. S. Bacha z první cellové suity G dur.

Předěl festivalu patřil Emilu Viklickému, přednímu českému jazzovému pianistovi a hudebnímu skladateli. Společně s ním přivítali hosté na pódiu Lázeňského divadla Petra Dvorského a Cyrila Zelenáka. Ve společnosti tohoto tria, které vyprodává koncerty v různých zemích světa prožili posluchači velmi příjemný večer.

Varhany, královský hudební nástroj, rozezněla při čtvrtém koncertu Kateřina Chroboková. Nádherný sametový mezzosoprán patřil Dagmar Šaškové. Krásnou a výstižnou recenzi koncertu "Dvě výrazné osobnosti, dva recitály v jednom koncertu" napsala Zdena Plachá.

Festival ukončil koncert k Roku české hudby programem, na kterém se skvěly árie, duety a orchestrální skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka v podání dvojnásobné držitelky ceny Thálie sopranistky Evy Dřízgové - Jirušové a světově proslulého tenoristy Aleše Brisceina. Vynikající sólisty doprovázela Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou šéfdirigenta Stanislava Vavřínka.

Slavnostní koncert zahájila a hosty přivítala patronka festivalu paní prof. Eva Blahová, šéfka uměleckého souboru Janáčkovy opery Brno a profesorka operního zpěvu. Její srdečný vztah k Luhačovicím pramení ze vzpomínek na jejího dědečka MUDr. Pavla Blaha, který zde působil nejen jako lázeňský lékař, ale také jako iniciátor vzájemného setkávání Čechů a Slováků na Slovenské búdě. Krásná a nezapomenutelná letní lázeňská období prožíval v Luhačovicích také otec prof. Evy Blahové, Janko Blaho, první profesionální operní pěvec ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, který v Luhačovicích několikrát také koncertoval.

Pořadateli festivalu, kterým je Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., bude velkou ctí a potěšením přivítat hosty na dalším 24. ročníku festivalu v týdnu od 13. do 17. července 2015.Milena Hrbáčová, kulturní manažerka
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu