Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Program 21. ročníku Festivalu Janáček a LuhačovicePondělí 16.7.2012

16.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
za účasti významných hostů
Účinkuje: Fanfárový dechový orchestr Brno, dirigent Aleš Podařil
Busta Leoše Janáčka pod Lázeňským divadlem
19.30 ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ ZLÍN, dirigent: Stanislav Vavřínek

Program: L. Janáček: Sinfonietta, A. Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 (Novosvětská)

Kostel svaté Rodiny

Úterý 17.7.2012

19.30 JANÁČEK ENSEMBLE
Komorní soubor "Janáček Ensemble" je složený z významných osobností oblasti vážné hudby a pedagogů HF JAMU, kteří se kromě svého učitelského poslání věnují i aktivní pódiové činnosti na poli komorní hudby. Tak jako jejich pedagogická činnost i repertoár komorního souboru sestává ze širokého spektra různých stylových období, se zvláštním zřetelem na tvorbu Leoše Janáčka a jeho současníků.

Václav Kunt - flétna, Jurij Likin - hoboj, Milan Polák - klarinet, Zuzana Rzounková - lesní roh, Roman Novozámský - fagot, Vít Spilka - basklarinet.

Program:
K. Stamic: Kvartet Es-dur pro hoboj, klarinet, lesní roh a fagot, op. 8, č. 2
B. Martinů: Madrigaly pro hoboj, klarinet a fagot
A. Rejcha: Dechový kvintet Es dur pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh a fagot, op.88
L. Janáček: Mládí . Sextet pro flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh, fagot a bas klarinet

Lázeňské divadlo

Středa 18.7.2012

19.30 HOUSLOVÝ RECITÁL GABRIELY DEMETEROVÉ
Nora Škuta – klavírní doprovod

Lázeňské divadlo

Čtvrtek 19.7.2012

15.00 LEOŠ JANÁČEK - FENOMÉN 20. STOLETÍ
Přednáška Prof. Miloše Štědroně, CSc.
Lázeňské divadlo
 
19.30 SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS a TOMÁŠ THON - varhany

Program:
Liturgie svátku P. Marie s varhanními versetami D. Zipoliho, Mešní zpěvy ve 20. století (L. Janáček, P. Eben)

Kostel svaté Rodiny

Pátek 20.7.2012

19.30 IVA BITTOVÁ, PAVEL FISCHER A ŠKAMPOVO KVARTETO

Program:
Pavel Fischer: Smyčcový kvartet č. 1 Morava
Iva Bittová: Improvizace
Pavel Fischer: Jedú, chlapci jedú, Brodíl Janko koně pro zpěv a smyčcové kvarteto
Iva Bittová: Quatuor pour Cora
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné"
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních – výběr

Lázeňské divadlo

Sobota 21.7.2012

19.30 KONCERT DAGMAR PECKOVÉ - mezzosoprán
Vojtěch Spurný – klavírní doprovod

Program:
L. Janáček, K. Slavický, A. Dvořák, G. Mahler

Lázeňské divadlo


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu