Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
28. ročník festivalu se uskuteční od 15. do 19. července 2019
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, Jiřího Čunka, Prof. Evy Blahové a Prof. Jiřího Hlaváče
Česká verze Deutsche Version English version

Petr Rajnoha

V roce 1995 po absolutoriu studia hry na varhany na brněnské konzervatoři (prof. Zdeněk Nováček) studoval na JAMU v Brně (varhany - doc. Kamila Klugarová a cembalo - prof. Barbara Marie Willi). V letech 1996-1997 pak studoval hru na varhany v Paříži. Po návratu zpět do Čech pokračoval na HAMU v Praze u Jaroslava Tůmy. V roce 2000 se ve hře na varhany zdokonaloval na stáži ve francouzském Lyonu, účastnil se i mnoha mistrovských kurzů po celé Evropě. Získal několik ocenění na mezinárodních soutěžích (Mezinárodní intepretační soutěž Brno, Mezinárodní varhanní soutěž Johanna Pachelbela v Norimberku, Pražské jaro, soutěž v Gelsenkirchenu ad.). Je znám jako výborný interpret varhanní hudby všech období a jako takový je také často zván na různé varhanní hudební festivaly po celé Evropě. Pro Český rozhlas i různá hudební vydavatelství nahrává varhanní skladby na historických nástrojích po celé České republice.

V Praze se také věnuje výuce začínajících varhaníků a pracuje v hudebním vydavatelství Bärenreiter. Bývá zván do porot varhanních soutěží - je např. předsedou poroty Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena 2008. V současnosti pedagogicky působí na Konzervatoři evangelické akademie v Olomouci.Účinkuje:
20. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Pondělí 18.7.2011 - 19.30 hod.
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Lázně Luhačovice, a.s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz