Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
29. ročník festivalu se uskuteční od 12. do 17. července 2021.
Česká verze Deutsche Version English version

Z důvodu pandemie koronaviru se 29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice v roce 2020 neuskutečnil.

Jeho nově stanovený termín je od 12. do 17.7.2021.

Program 29. ročníku Festivalu Janáček a LuhačovicePondělí 12.7.2021

16.30 Busta Leoše Janáčka

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Za účasti čestných hostů.
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín

19.30 MěDK Elektra

SLOVAK SINFONIETTA (SR)
PĚVECKÝ SBOR UMĚLECKÉHO SOUBORU LÚČNICA (SR)


LEOŠ SVÁROVSKÝ – dirigent

Program:
Leoš Janáček Rákos Rákoczy aneb Obrázek z moravského Slovenska
Jan Václav Hugo Voříšek    Symfonie D dur


Úterý 13.7.2021

19.30 Lázeňské divadlo

MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTET (SR)

MAROŠ KLÁTIK
– klavír (SR)

Program:
Leoš Janáček Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
Antonín Dvořák Klavírní kvintet A dur, op. 81
Felix Mendelssohn Bartholdy    Smyčcový oktet Es dur, op. 20


Středa 14.7.2021

19.30 Kostel svaté Rodiny

KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV
Magdalena Múčková, cimbálová muzika Danaj a hosté

Program koncertu je uspořádaný ze sbíraných písní H. Bíma, jenž úzce spolupracoval s L. Janáčkem. Publiku odhalí dosud neobjevenou perlu lidové hudební kultury, stojící prozatím mimo hlavní zájem folklorní veřejnosti. Výběr písní s více než stoletým odstupem dá nahlédnout do repertoáru pevně zakořeněného ve zpěvném a zbožném prostředí zmíněné slovácké obce Znorovy – nynější Vnorovy. Právě v této obci našel Janáček po smrti otce v roce 1866 útočiště u svého strýce Jana Janáčka, který zde v letech 1870–1878 působil jako farář.


Čtvrtek 15.7.2021

19.30 Lázeňské divadlo

PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

Program:
F. Kramář Partita Es-dur La chasse“ (PadK IV: 15) 
W. A. Mozart Serenáda pro dechové nástroje c moll KV 388
A. Dvořák Serenáda pro dechy a violoncello d moll, op. 44Pátek 16.7.2021

19.30 Lázeňské náměstí, v případě nepřízně počasí MěDK Elektra

RUSALKA / ANTONÍN DVOŘÁK
V podání STÁTNÍ OPERY BANSKÁ BYSTRICA

Opera Rusalka, patří ke klenotům české opery a zároveň je jednou z nejkrásnějších oper světové literatury. Tato lyrická opera byla zkomponována v závěrečném období tvorby Antonína Dvořáka, kdy se věnoval pohádkovým motivům. Premiéra byla uvedena v Národním divadle Praha před 120 lety, a to 31.3.1901. V roce 2021 vzpomíná světová hudební veřejnost 180. výročí narození Antonína Dvořáka, světového hudebního velikána.DOPROVODNÝ PROGRAM


25.6. – 26.7.2021

  HUDBA DĚTMI MALOVANÁ

Výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Luhačovice, inspirovaná osobností a tvorbou Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.

Hala Vincentka


12. – 16.7.2021

  LUHAČOVICKÉ NOTOVÁNÍ A MALOVÁNÍ aneb procházka s L. Janáčkem a D. Jurkovičem

Interaktivní hudebně-výtvarný kurz pro děti od 6 do 12 let ve spolupráci s edukačním oddělením Filharmonie Brno a Moravskou galerií v Brně.

Společenský dům a lázeňský areál


Úterý 13.7.2021

10.00 ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA - Leoš Janáček: Sinfonietta

Filmové zpracování komentovaného koncertu z Rudolfina z cyklu Zajímavosti a záhady velkých děl slavných skladatelů.

Účinkuje Česká studentská filharmonie, Marko Ivanović dirigent, Petr Kadlec průvodní slovo

Kino Elektra

15.00 S CALMOU ZA JANÁČKEM

Komentována vycházka po Luhačovicích PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma.


Středa 14.7.2021

10.00 ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA – Antonín Dvořák: Novosvětská

Filmové zpracování komentovaného koncertu z Rudolfina z cyklu Zajímavosti a záhady velkých děl slavných skladatelů. Účinkuje Česká studentská filharmonie, Marko Ivanović dirigent, Petr Kadlec průvodní slovo Kino Elektra

15.00 LUHAČOVICKÉ INSPIRACE LEOŠE JANÁČKA

Beseda s PhDr. Milošem Štědroněm.

Lázeňské divadlo

Čtvrtek 15.7.2021

10.00 ČTYŘI KROKY DO NOVÉHO SVĚTA – Carl Orff: Carmina Burana

Filmové zpracování komentovaného koncertu z Rudolfina z cyklu Zajímavosti a záhady velkých děl slavných skladatelů. Účinkuje Česká studentská filharmonie, sbory Besharmonie, Canto, Cum decore, Harmonie a Pueri Gaudentes, Lucie Silkenová soprán, Tomáš Kořínek tenor, Roman Hoza baryton, Marko Ivanović dirigent, Petr Kadlec průvodní slovo

Kino Elektra

15.00 POVÍDÁNÍ O HUDBĚ s hobojisty V. Veverkou, V. Vonáškem  a violoncellistou P. Nouzovským

Besedu slovem provází klarinetista, spisovatel a pedagog Prof. Jiří Hlaváč.

Lázeňské divadlo

Pátek 16.7.2021

15.00 LUHAČOVICKÉ NOTOVÁNÍ A MALOVÁNÍ

Závěrečné vystoupení dětí z kurzu Luhačovické notování a malování.

Lázeňské divadlo


Sobota 17.7.2021

10.00 ZÁJEZD DO HUKLVALD, RODIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA

Odjezd v 10.00 hodin.Změna programu vyhrazena.
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz