Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Program 29. ročníku Festivalu Janáček a LuhačovicePondělí 11.7.2022

16.30 Busta Leoše Janáčka

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Za účasti čestných hostů.
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín

20.00 Lázeňské náměstí, v případě nepřízně počasí Městský dům kultury Elektra

FIGAROVA SVATBA / Wolfgang Amadeus Mozart

Komická opera W. A. Mozarta na libreto Lorenza da Ponte v podání operního souboru, orchestru a baletu Slezského divadla v Opavě. Režie Jana Andělová Pletichová, dirigent Vojtěch Spurný.


Úterý 12.7.2022

19.30 Lázeňské divadlo

MOYZESOVO KVARTETO & MUCHA QUARTET (SR)

MAROŠ KLÁTIK
– klavír (SR)

Program:
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet A dur, op. 81
Felix Mendelssohn Bartholdy:    Smyčcový oktet Es dur, op. 20


Středa 13.7.2022

19.30 Kostel svaté Rodiny

Czech Ensemble Baroque

Program:
František Ignác Tůma:    Te Deum, kantáta pro sóla, sbor a orchestr
František Ignác Tůma: Misa solemnis C dur


Čtvrtek 14.7.2022

15.00 Kostel svaté Rodiny

KOSTELNÍ PÍSNĚ ZE ZNOROV

MAGDALENA MÚČKOVÁ, cimbálová muzika DANAJ, pěvecký sbor SPINEK, MARTIN JAKUBÍČEK – varhany

Program koncertu je uspořádaný ze sbíraných písní H. Bíma, jenž úzce spolupracoval s L. Janáčkem. Publiku odhalí dosud neobjevenou perlu lidové hudební kultury, stojící prozatím mimo hlavní zájem folklorní veřejnosti. Výběr písní s více než stoletým odstupem dá nahlédnout do repertoáru pevně zakořeněného ve zpěvném a zbožném prostředí zmíněné slovácké obce Znorovy – nynější Vnorovy. Právě v této obci našel Janáček po smrti otce v roce 1866 útočiště u svého strýce Jana Janáčka, který zde v letech 1870–1878 působil jako farář.

Foto: M. Olbrzymek

19.30 Lázeňské divadlo

PHILHARMONIA OCTET PRAGUE

Program:
W. A. Mozart:    Serenáda pro dechové nástroje c moll KV 388
A. Pavlorek: Lašské obrázky
A. Dvořák: Serenáda d moll, op. 44Pátek 15.7.2022

19.30 Lázeňské náměstí, v případě nepřízně počasí MěDK Elektra

RÁKOS RÁKOCZY / Leoš Janáček
V podání Filharmonie Bohuslava Martinů, pěveckého sboru Lúčnica (SR) pod taktovkou Tomáše Braunera

Program:
Vítězslav Novák:    Slovácká suita
Leoš Janáček: Rákos Rákoczy
DOPROVODNÝ PROGRAM


1. – 31.7.2022

  CO JSEM HLEDAL V TĚCH LÁZNÍCH

Výstava představí pobyty Leoše Janáčka v Luhačovicích.

Lázeňská kolonáda


1. – 31.7.2022

  JANÁČEK V BRNĚ

Fotografická výstava Janáček v Brně představuje historické snímky zachycující Leoše Janáčka na různých místech Brna, tedy města, se kterým byl jeho život i dílo v těsném spojení.

Hala Vincentka


11. – 15.7.2022

  DOBRODRUŽSTVÍ S BYSTROUŠKOU

Interaktivní workshop pro děti od 6 do 15 let. Ve spolupráci s Muzeem luhačovického Zálesí a ZUŠ Luhačovice.

Hala Vincentka


Úterý 12.7.2022

15.00 S CALMOU ZA JANÁČKEM

Komentována vycházka po Luhačovicích PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma.


Středa 13.7.2022

15.00 „JAKÝ BYL LEOŠ JANÁČEK“

Beseda s doc. PhDr. Jiřím Zahrádkou, Ph.D.

Lázeňské divadlo

Pátek 15.7.2022

15.00 NOKTURNO PRO JANA SKÁCELA

Komponovaný pořad slova a hudby připravený Prof. Jiřím Hlaváčem ke 100. výročí narození moravského básníka a prozaika Jana Skácela. V programu zazní záznam koncertu z Mezinárodního festivalu melodramu - melodram J. Hlaváče „Smuténka“ na text J. Skácela, zhudebněné básně J. Pavlicou a provedené souborem Hradišťan, výběr ze Skácelovy poezie a esej „Jak Československý rozhlas natáčel v Židlochovicích slavíčka“.

Účinkují Jiří Hlaváč, hudebník, pedagog, publicista, Pavel Leicman, člen Městského divadla Zlín.

Lázeňské divadlo


Sobota 16.7.2022

10.00 ZÁJEZD DO HUKLVALD, RODIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA

Odjezd v 10.00 hodin.Změna programu vyhrazena.
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu