Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Ohlédnutí za jubilejním 20. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice.


Již tradičně fanfárami z Janáčkovy Sinfonietty, jež zazněly v podání Fanfárového dechového orchestru Brno pod taktovkou Aleše Podařila, byl u busty skladatele zahájen 20. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, kterému poskytla záštitu manželka prezidenta České republiky paní Livia Klausová. Festivalové hosty přivítal generální ředitel akciové společnosti Lázně Luhačovice MUDr. Eduard Bláha a kulturní manažerka společnosti Milena Hrbáčová.

Jubilejní ročník festivalu zahájil člen správní rady Nadace Leoše Janáčka, violista, emeritní člen Janáčkova kvarteta a pedagog JAMU doc. Ladislav Kyselák.

Přáním každého pořadatele festivalu či přehlídky je nabídnout při jubilejním ročníku něco výjimečného či mimořádného. V našem festivalovém týdnu se sešlo výjimečných událostí několik. Při slavnostním zahajovacím koncertu, který se uskutečnil v kostele svaté Rodiny, zaznělo prvně v historii festivalu a současně i v historii Luhačovic Janáčkovo vrcholné dílo Glagolská mše, kterou zkomponoval v Augustiniánském domě v Luhačovicích v roce 1926. Tuto skladbu nastudovala po dvaceti letech pod taktovkou Stanislava Vavřínka Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína. Spoluúčinkoval Akademický sbor Žerotín se sbormistrem Pavlem Koňárkem. Sólové party přednesli vybraní pěvci: Petra Alvarez Šimková, Eliška Weissová, Michal Lehotský, Jiří Sulženko a Petr Rajnoha. Janáčkovou Glagolskou mší jsme i v letošním roce symbolicky propojili náš Festival Janáček a Luhačovice s Mezinárodním hudebním festivalem Janáčkovy Hukvaldy, kde byla rovněž zařazena do programu.

Velmi si vážíme toho, že na slavnostní zahajovací koncert přijala pozvání celá řada významných osobností, k nimž patřil pan arcibiskup olomoucký, metropolita moravský Mons. Jan Graubner, senátorka Ing. Jana Juřenčáková, poslanec Josef Smýkal, rektor JAMU v Brně Prof. Ivo Medek, ředitelka Nadace Leoše Janáčka PhDr. Eva Drlíková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž MUDr. Eva Nováková a ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy Prof. Jaroslav Slaný.

S velkým ohlasem se setkal úterní koncert houslového virtuosa Pavla Šporcla a klavíristy Petra Jiříkovského. V jejich podání kromě Janáčkovy Sonáty pro housle a klavír a dalších skladeb světových hudebních skladatelů zazněla Dvořákova Sonatina G dur. Skladby Antonína Dvořáka, jehož 170. výročí narození si letos připomíná celá světová hudební veřejnost, byly zařazeny do celkové dramaturgie festivalu.

Široké publikum si získala zajímavá přednáška vynikajícího muzikologa, skladatele a pedagoga Prof. Miloše Štědroně, kterou poutavě přiblížil osobnost světově proslulého skladatele Leoše Janáčka. Hostem přednášky byla klavíristka Dagmar Pančochová, pocházející ze zdejšího regionu Biskupic u Luhačovic, jež koncertovala s celou řadou domácích i zahraničních hudebních těles.

Kostel svaté Rodiny rozezněla hudba ve festivalovém týdnu ještě jednou, a to ve středu večer při varhanním koncertu Jaroslava Tůmy a jeho hosta hobojistky Liběny Séquardtové. Rovněž jako při ostatních festivalových koncertech zazněla jedna ze skladeb Leoše Janáčka - Adagio č. 1 pro varhany. S velkým úspěchem se setkala skladba Benjamina Brittena Šest metamorfóz podle Ovidia pro hoboj sólo s Varhanními improvizacemi na Brittenova témata od samotného interpreta, vynikajícího varhaníka a současně i skladatele Jaroslava Tůmy.

Kladný vztah Leoše Janáčka k lidové písni a folkloru podpořil naše rozhodnutí zařadit do dramaturgie festivalu koncert ojedinělého hudebního tělesa Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, jenž připravil pro tuto příležitost velmi krásný program pod názvem Vzkázání - hudební dialogy inspirované odkazem Leoše Janáčka.

Bohatý a hodnotný program festivalu vyvrcholil v pátek 22. července recitálem první dámy české operní scény sopranistky paní Evy Urbanové, jejíž jméno se zaskví v galerii umělců všech ročníků Festivalu Janáček a Luhačovice a na stránkách kroniky více jak stoletého Lázeňského divadla. Na klavír doprovázel dirigent a klavírista David Švec spolupracující s Evou Urbanovou již od roku 2004. Vzpomínky na nádherný koncert světově proslulé operní pěvkyně Evy Urbanové, připravený z árií českých a světových oper, si odvezou hosté nejen do všech koutů naší republiky, ale také i do zahraničí.

Jubilejní 20. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice je již minulostí. V historii festivalu se zapíše díky přízni hostů spojené s vysokou návštěvností a díky excelentním výkonům všech interpretů jako jeden z nejúspěšnějších.Věříme, že se též hosté vraceli do svých domovů spokojeni a zůstanou jim krásné vzpomínky na příjemný týden v Luhačovicích naplněný krásnou hudbou a nezapomenutelnými zážitky, za které odměňovali dlouhotrvajícím potleskem všechny umělce, sólisty a tělesa vystupující na festivalu.

Bude nám velkou ctí a potěšením přivítat nejen naše stálé a věrné hosty i abonenty, ale také i další nové posluchače na příštím 21. ročníku festivalu, jehož koncerty by měly oživit opakované pobyty Mistra Janáčka v Luhačovicích od 16. do 21. července 2012.Milena Hrbáčová, kulturní manažerka
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu