Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Program 27. ročníku Festivalu Janáček a LuhačovicePondělí 16.7.2018

16.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Za účasti čestných hostů.
Účinkuje Žesťová harmonie Zlín

Busta Leoše Janáčka

20.00 PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY / Leoš Janáček

V podání operního souboru Slezského divadla Opava.

Na základě inspirace krásného a vtipného příběhu o vychytralé lišce spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka a malíře Stanislava Lolka, který vycházel na pokračování v roce 1920 v Lidových novinách, zkomponoval Leoš Janáček operu Příhody lišky Bystroušky. Svým vtipem, myšlenkovou hloubkou i emotivitou a zároveň také svou malebností a výpravností osloví tato opera jak dospělé, tak i dětské publikum.


Dirigent: Marek Šedivý
Režie: Jana Andělová Pletichová

Hlavní role:
Bystrouška: A. Banasová, T. Kavecká, B. Řeřichová
Zlatohřbítek: K. Jorda, S. Mrázová
Revírník: J. Přibyl, F. Zahradníček
Rechtor/ Komár: R. Medňanský, J. Nociar
Farář/ Jezevec: D. Hrda, P. Paleček
Lapák: Š. Maršálová, I. Tichá
a další

Účinkuje orchestr, sbor a balet Slezského divadla v Opavě a Dětský sbor Domino při ZŠ Ilji Hurníka.

Lázeňské náměstí / Městský dům kultury Elektra


Úterý 17.7.2018

19.30 VILÉM VEVERKA A ENSEMBLE 18+

Program:
Antonio Vivaldi: Koncert F Dur pro hoboj, smyčce a basso continuo, RV 455
Johann Sebastian Bach: Violino Concerto - koncert a moll pro housle, smyčce a basso continuo BWV 1041 (ve verzi se sólovým hobojem)
Tomaso Albinoni: Sonata I. à cinque in G (ze sbírky 6 Sinfonie a cinque op. 2)
Georg Philipp Telemann: Koncert d moll pro hoboj a orchestr
Samuel Barber: Adagio for strings
Ástor Piazzolla: "Oblivion" pro hoboj a smyčce
Ástor Piazzolla: "Liber tango" pro hoboj a smyčce
Ástor Piazzolla: "Ave Maria" pro hoboj a smyčce
John Williams: "Schindler's List" sólo housle a smyčce
Ennio Morricone: "Once upon a Time in the West" pro hoboj a smyčce


Lázeňské divadlo

Středa 18.7.2018

19.30 KRISTINA NOUZOVSKÁ FIALOVÁ
a KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE


Program:
Leoš Janáček: Idyla pro smyčcový orchestr
Paul Hindemith: Smuteční hudba pro violu a smyčce
Carl Maria von Weber: Andante e rondo ongarese pro violu a orchestr c moll op. 35 J 79
Josef Suk: Serenáda pro smyčce Es dur op. 6


Lázeňské divadlo


Čtvrtek 19.7.2018

19.30 KATEŘINA JAVŮRKOVÁ a SLOVAK SINFONIETTA

LEOŠ SVÁROVSKÝ - dirigent

Program:
Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr
Ilja Zeljenka: Musica Slovaca
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur KV 495
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 29 A dur KV 201


Lázeňské divadlo


Pátek 20.7.2018

19.30 LA RAPPRESENTAZIONE DI ANIMA ET DI CORPO
aneb Představení o duši a těle/ Emilio de´Cavalieri


V podání Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka.

Koncertní provedení oratoria z roku 1600 na libreto A. Manniniho (1618).

Emílio de´Cavalieri byl italský skladatel a varhaník, ale též diplomat, choreograf a tanečník konce renesanční éry. Jeho práce, spolu s ostatními skladateli působícími v Římě, Florencii a Benátkách, byla východiskem při definování začátku hudebního baroka. Přesto, že je autorem mnoha madrigalů i duchovních skladeb, známý je především dílem, které je obecně považováno za první oratorium v dějinách hudby: Rappresentazione di Anima et Corpo.

Skladba je hudebně-dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi Tělem a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě dopustil. Obyčejně se takovýto spor koná až po smrti člověka, avšak v naší skladbě je veden již za života, ač na jeho konci. Ústředním motivem je pak soud hříšníka před Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy: Spravedlnost, Pravda, Milosrdenství, Pokoj. Kýženým rezul-tátem je samozřejmě vítězství duše a její spasení. Dílo, které položilo základ barokní opeře, vzniklo ze snahy o oživení antického hudebního dramatu. Tomu odpovídá i scénické pojetí oratoria.


Kostel svaté RodinyDOPROVODNÝ PROGRAM14.7. - 2.8.2018

  MUŽ TŘÍ TVÁŘÍ / Vilém Veverka - hobojista, fotograf, horolezec
Výstava fotografií. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 15.7.2018 v 16 hodin.

hala Vincentka

Úterý 17.7.2018

15.00 S CALMOU ZA JANÁČKEM
Komentována vycházka PhDr. Blanky Petrákové s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma.
16.30 LAVIČKA LEOŠE JANÁČKA
Slavnostní odhalení Lavičky Leoše Janáčka za účasti čestných hostů a Luhačovického okrašlovacího spolku Calma.

Lázeňské náměstí

Středa 18.7.2018

15.00 GENY A SKUTEČNOSTI
Významní čeští hudebníci a skladatelé. Beseda s klarinetistou, saxofonistou, hudebním skladatelem a pedagogem Prof. Jiří Hlaváčem.

Lázeňské divadlo

Čtvrtek 19.7.2018

16.00 PÍSNĚ HUKVALDSKÝCH BESKYD
KONCERT staré beskydské muziky RukyNaDudy
Lázeňské náměstí

Pátek 20.7.2018

15.00 Rodina Blahova a Luhačovice
Beseda s Prof. E. Blahovou.
/Vzpomínka na lázeňského lékaře a iniciátora setkávání se Čechů a Slováků v Luhačovicích MUDr. Pavla Blaha, slavného slovenského tenoristu Janka Blaha a životní příběh a souznění s luhačovickými lázněmi Prof. Evy Blahové/.

Lázeňské divadlo

Sobota 21.7.2018

  Zájezd do Hukvald
Návštěva rodného domu a památníku Leoše Janáčka.Změna programu vyhrazena.
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu