Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Ohlédnutí za 19. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice, který se konal pod záštitou paní Livie Klausové, manželky prezidenta republiky.


Ve druhé polovině července rozezněly Lázně Luhačovice svojí hudbou koncerty Festivalu Janáček a Luhačovice, které široké veřejnosti připomenuly luhačovické návraty a pobyty světově proslulého skladatele Leoše Janáčka. Velmi nás těší, že jsme mohli přivítat na festivalu, kterému poskytla záštitu paní Livia Klausová, manželka prezidenta republiky, nejen naše věrné hudbymilovné posluchače, ale také i další nové hosty.

Devatenáctý ročník festivalu zahájil u busty Leoše Janáčka společně s čestnými hosty dirigentem Janem Lathamem-Koenigem a prof. Janem Hališkou, členem správní rady Nadace Leoše Janáčka v Brně, generální ředitel a předseda akciové společnosti Lázně Luhačovice, Ing. Josef Krůžela, CSc. Zahajovacího aktu, při kterém zazněly slavnostní fanfáry z Janáčkovy Sinfonietty v podání Žesťové harmonie se zúčastnila široká veřejnost.

První koncertní večer patřil mladým britským interpretům, komornímu orchestru Young Janáček Chamber Philharmonic, jenž se představil pod taktovkou Jana Lathama-Koeniga, světově známého dirigenta a velkého příznivce Leoše Janáčka, který se vrátil do Luhačovic po 10 letech a pro něhož je vždy velkým zážitkem být v Luhačovicích s mladými lidmi, protože je nutné, aby věděli, co znamenaly Luhačovice pro Leoše Janáčka. (Text označený kurzívou je citací z rozhovoru otištěném v Lázeňských listech 2010/5).

Jelikož britský komorní orchestr rovněž koncertoval v Hukvaldech (17.7.2010) v rámci začínající spolupráce a propojení dvou hudebních festivalů nazvaných Janáčkovy Hukvaldy a Festival Janáček a Luhačovice, měli mladí hudebníci možnost poznat také Janáčkovo rodiště.

Při slavnostní příležitosti úvodního festivalového koncertu byla připomenuta osobnost slavného dirigenta a znalce české hudby Sira Charlese Mackerrase, který zemřel v Londýně 14. července 2010 ve věku 84 let. Dirigent Mackerras, jenž v roce 2007 poctil svojí návštěvou Luhačovice a byl ubytován v Jurkovičově domě, šířil během své padesátileté kariéry ve světě povědomí o české hudbě, zejména o operním díle L. Janáčka a právě díky němu je dnes Janáčkovo operní dílo neodmyslitelnou součástí repertoáru na všech významných světových scénách. K uctění památky Sira Charlese Mackerrase, jenž skromně vyslovil: ...pokud jsem v životě něčeho dosáhl, pak to byla propagace Janáčka, byl věnován zahajovací koncert festivalu.

Nejen jako sólista Hindemithovy Smuteční hudby pro violu a smyčce, ale také jako autor skladby Voices of Strings se představil violista ruského původu žijící ve Velké Británii, Konstantin Boyarsky, který ještě v březnu letošního roku v Londýně hrál v orchestru pod taktovkou Sira Charlese Mackerrase při uvedení opery Příhody lišky Bystroušky.

Při úterním odpoledním koncertu v kostele svaté Rodiny účinkovaly dvě sólistky pocházející ze zdejšího kraje - a to mezzosopranistka Táňa Janošová z Újezdu u Luhačovic a houslistka Ivana Kovalčíková z Valašských Klobouk. Společně s nimi vystoupil přední brněnský varhaník Martin Jakubíček, jenž nejen doprovázel obě interpretky, ale zároveň se představil jako sólista a také autor skladby Žalm.

Bohužel náhlá nepřízeň počasí neumožnila v úterý večer rozvinout Souboru lidových písní a tanců Hlubina bohatý program "Rodným krajem Leoše Janáčka" na Lázeňském náměstí. Přesto se soubor Hlubina v náhradních prostorách koncertního sálu Společenského domu zhostil svého vystoupení včetně tanečního provedení Lašských tanců v choreografii Zdenky Kyselé, jež patří do "zlatého fondu souboru", profesionálně a v co nejlepším světle, za což byl odměněn dlouhým potleskem.

Ve středu odpoledne byla hala Vincentka zaplněna nejen lázeňskými hosty pomalu popíjejícími minerální vodu, ale také celou řadou návštěvníků, kteří přišli společně s Luhačovickým okrašlovacím spolkem Calma na vernisáž výstavy Janáčkovy Luhačovice aneb Luhačovice Janáčkovi. Halu Vincentka rozzářily na 12 dnů pěkné a nápadité výtvarné práce dětí a mládeže ZŠ, ZUŠ a SOŠ Luhačovice inspirované hudbou Leoše Janáčka. Při vernisáži zazněla 1., 3. a 4. věta z Janáčkovy Houslové sonáty, kterou zahrála Barbora Valečková, vítězka Akademie Václava Hudečka v roce 2007, za klavírního doprovodu prof. Libuše Pančochové.

Z Velké Británie jsme v Luhačovicích přivítali ještě další mladé interprety, kterým bylo smyčcové kvarteto Solstice String Quartet společně s klarinetistou Davidem Campbellem. V jejich provedení zazněla kromě Janáčkova 2. smyčcového kvarteta a Mozartova Klarinetového kvinteta A dur také skladba současného britského skladatele Richarda Blackforda, rovněž velkého obdivovatele Leoše Janáčka, jenž se uvedení své skladby Full Moon osobně zúčastnil.

Potleskem vestoje se loučilo a děkovalo široké publikum známé cimbalistce a zpěvačce Zuzaně Lapčíkové a jejímu hudebnímu doprovodu Ondreji Krajňákovi, Rostislavu Frašovi, Josefu Fečovi a Kamilu Slezákovi při čtvrtečním koncertu v zaplněném Lázeňském divadle. Z rozhovoru se Z. Lapčíkovou pro Lázeňské listy 2010/5 předkládáme krátkou citaci z jejího vyjádření na slova uznání: Je to pro mě ohromná pocta a jak jsem říkala v úvodu na jevišti, že každý, kdo se zabýváme moravskými tématy hudebního folkloru, budeme jednou konfrontováni s Mistrem, protože Janáček a Martinů se v této moravské hudbě dostali už na začátku minulého století na nějakou akademii a my jsem v jakémsi embryonálním stadiu a pořád hledáme to, co oni už mnohdy objevili. Ale pro mě je velice důležité, jak je to v Janáčkovi patrné, že jeden jediný tón má neskutečnou sílu a dokáže vystavět třeba celou skladbu.

Festival Janáček a Luhačovice byl ukončený v pátek 23. července koncertem tří špičkových českých interpretů Kateřiny Englichové, Jiřího Bárty a Martina Kasíka. Do programu letošního festivalu byl zařazen také královský nástroj harfa, který rozezněla Kateřina Englichová. Scherzem b moll pro klavír připomenul Martin Kasík dvousté výročí od narození předního polského hudebního skladatele Fryderyka Chopina, básníka klavíru. Poslední Janáčkovou skladbou závěrečného koncertu, která udělala tečku za 19. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice, byla Pohádka pro violoncello a klavír, jež zazněla v podání violoncellisty Jiřího Bárty a klavíristy Martina Kasíka.

Pořadatel festivalu, Lázně Luhačovice, a.s., děkuje všem hostům a posluchačům za projevenou přízeň a srdečně zve na 20. jubilejní ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, který bude připravený v termínu od 18. do 22. července 2011.


Milena Hrbáčová, kulturní manažerka
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu