Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Ohlédnutí za 27. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice

U busty Leoše Janáčka byl v pondělí 16.7.2018 v 16.30 hodin zahájený za zvuku slavnostních fanfár z Janáčkovy Sinfonietty a za účasti čestných hostů 27. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice. Svojí zdravicí přivítala přítomné paní Ing. Eva Kropová, předsedkyně správní rady společnosti Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., která je pořadatelem festivalu, dále paní Prof. Eva Blahová, mezzosopranistka a pedagožka, poskytující festivalu svoji záštitu a pan Prof. Jiří Hlaváč, klarinetista, spisovatel, publicista a pedagog.

Hudební festival otevřela Janáčkova opera o zvířatech a lidech, touze, zklamání i moudrém smíření s věčnou přírodou Příhody liška Bystroušky, kterou uvedlo Slezské divadlo Opava pod taktovkou Marka Šedivého a v režii Jany Andělové Pletichové. Díky vhodnému počasí se podařilo operu realizovat na Lázeňském náměstí. Zvolené prostředí ozdobené dominantní Jurkovičovou architekturou, obklopené zelení parků, umocněné geniem loci zdejších lázní a připomínkou Mistra Janáčka přispělo velkou měrou ke znásobení uměleckých zážitků. Možná, že právě zde na Lázeňském náměstí se setkal v roce 1922 Mistr Janáček se svým žákem Břetislavem Bakalou, který mu přivezl ke korektuře partituru Lišky Bystroušky. O operu byl eminentní zájem nejen ze strany lázeňských hostů, ale také obyvatel ze Zlínského kraje.

Úterní koncert 17. 7. patřil světovému hobojistovi Vilému Veverkovi a komornímu orchestru Ensemble 18+. Zvolením programu daného koncertu, při kterém zazněla vedle skladeb barokních mistrů (Vivaldi - Telemann - Bach) i klasika druhé poloviny 20. století (Morricone - Piazzolla), hudba na pomezí žánrů i stylů, avšak relativně v „klasickém“ půdorysu sólového hoboje a orchestru, se podařilo přiblížit hudbu hostům, kteří navštěvují koncerty vážné hudby ojediněle, a tím rozšířit posluchačskou obec.

Při středečním koncertu 18. 7. představila vynikající violistka Kristina Nouzovská Fialová za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice zajímavé a vzájemně kontrastní skladby P. Hindemitha (Smuteční hudba pro violu a smyčce) a C. M. von Webera (Andante e rondo ongarese pro violu a smyčcový orchestr c moll, op. 35). Milovníky Josefa Suka určitě potěšila jeho půvabná a lyrickými tóny oplývající smyčcová Serenáda Es dur. Osobnost Leoše Janáčka byla prezentována jeho Idylou pro smyčcový orchestr.

Předposlední koncert festivalu 19. 7. byl věnovaný excelentní hornistce Kateřině Javůrkové a slovenskému orchestru Slovak Sinfonietta, který řídil vynikající dirigent Leoš Svárovský. V jejich podání si posluchači vyposlechli skvostná díla W. A. Mozarta a Leoše Janáčka. Při tomto koncertu bylo také vzpomenuto 100. výročí založení Československa, a to přednesem skladby Ilji Zeljenky Musica Slovaca, která zazněla v podání koncertního mistra orchestru Lukáše Szentkeresztyho.

Hudební tečkou za festivalem bylo koncertní kostýmované provedení nejvýznamnějšího díla Emilia de Cavalieri, a to duchovní alegorie o smyslu a pomíjivosti života La Rappresentazione di Anima et di Corpo aneb Představení o duši a těle. Dílo zaznělo v nádherném a důstojném prostředí kostela svaté Rodiny v podání vynikajícího souboru Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka.

Také při letošním 27. ročníku festivalu byl nabídnutý široké veřejnosti doprovodný program, k němuž se řadila výstava fotografií Viléma Veverky nazvaná Muž tří tváří, komentovaná vycházka S Calmou za Janáčkem, odhalení Lavičky Leoše Janáčka s citací Mistrových slov: „Já jdu po stopách tónů v životě tak, jak se namanou na ulici, v salónu“, beseda s Prof. Hlaváčem Josef Suk – pokus o portrét, beseda s vnuky MUDr. Pavla Blaha Rodina Blahova a Luhačovice, odpolední koncert cimbálové muziky RukyNaDudy a zájezd do Huklvad, rodiště Leoše Janáčka.

Pořadatel festivalu, Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., konstatuje, že 27. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice byl realizován v plném naplánovaném rozsahu a setkal se s kladným ohlasem od festivalových hostů, interpretů a sponzorů. Připravenou dramaturgií včetně doprovodného programu se podařilo splnit předeslané body hlavního cíle festivalu.Milena Hrbáčová
manažerka Festivalu Janáček a Luhačovice
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu