Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Děcka z Kunovic

Folklorní soubor Děcka z Kunovic byl založen v roce 1964 v Kunovicích na Uherskohradišťsku, kde má péče o tradiční lidovou kulturu hlubokou historii. Od počátku jeho existence prokazoval jeden z důležitých významů práce s dětmi a mládeží, kdy soubor vytvářel prostředí, z něhož vyšly generace nových vedoucích.

Současná desátá generace navazuje zejména na dlouholeté vedení etnografky Romany Habartové, která věnovala velkou pozornost zpěvu dětí, vybudovala bohatý krojový fond a vytvořila desítky dětmi oblíbených pásem, přispěla novými možnostmi fungování a prezentace souboru u nás i v zahraničí.


Náplní práce je od nejútlejšího věku hra, zvládání rytmických a hlasových cvičení, zpívání, výuka tanců z nejbližšího okolí i zvládání tanečních improvizací. Zpracovávaný materiál je převážně z oblasti Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí. Členové souboru prezentují písně a tance z Kunovic a okolí, z horského subregionu – ze Strání, Korytné či Kopanic. Vedle autentického materiálu se soubor věnuje i tématům stylizovaným. Každoročně se soubor účastní akcí v rámci zvykoslovného roku, festivalů u nás i v zahraničí. Aktivně se zapojuje do kulturního dění ve městě, pořádá výlety, soustředění a setkání se zajímavými osobnostmi, tanečníky a zpěváky, z našeho regionu, s nimiž si navzájem předávají zkušenosti, které následně uplatňují v souborové tvůrčí práci. Nejstarší členové souborů jsou technicky připravováni na případné další působení v dospělých folklorních souborech.

Od počátku existence doprovází soubor dětské cimbálové muziky. V roce 1999 soubor navázal úzkou spolupráci s CM ZUŠ Uherský Ostroh a Hluk, Pramének a Šefranica, všechny hrály pod uměleckým a pedagogickým vedením Františka Říhy. Soubor s muzikou vždy tvořil kompaktní celek, pěkné vztahy mezi dětmi, jejich radost se přenášela i na diváky stovky představení. Dnes soubor spolupracuje s cimbálovou muzikou Strážnica s primášem Matoušem Rybeckým.

V listopadu 2019 předal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek souborům Děcka z Kunovic a Kunovjan ocenění za celoživotní přínos v oblasti lidové kultury a zachování folklorních tradic. V roce 2022 získal soubor o odborné poroty hlavní cenu laureáta Mezinárodního folklorního festivalu „Kunovské léto“ získal za mimořádné pásmo „Abrhám a jeho cihelna“ k poctě rodiny Abrhámů z Kunovic.Účinkují:
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Pátek 14.7.2023 - 16.00 hod. Lázeňské náměstí
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu