Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
28. ročník festivalu se uskuteční od 15. do 19. července 2019
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, Jiřího Čunka, Prof. Evy Blahové a Prof. Jiřího Hlaváče
Česká verze Deutsche Version English version

Ensemble 18+

Mladý, dynamický komorní orchestr Ensemble 18+ vznikl v součinnosti s dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným v roce 2009. Orchestr spolupracoval např. s izraelským dirigentem Elli Jaffem a řadou vynikajících sólistů - s D. Peckovou, K. Kněžíkovou, G. Demeterovou a dalšími. V roli schvarzenberských muzikantů se podstatná část Ensemble 18+ účastnila ojedinělého projektu natáčení rekonstrukce opery Dove é amore, é gelosia (Kde je láska, tam je žárlivost) z pera G. Scarlatiho v Praze a v barokním divadle v Českém Krumlově v koprodukci ČT. Orchestr zrealizoval s podporou hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR již čtyři vlastní abonentní koncertní řady a pravidelně účinkuje na tuzemských festivalech, např. Smetanova Litomyšl, Plzeň 2015, MHF Petera Dvorského, Svatováclavské slavnosti apod.Účinkují:
27. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Úterý 17.7.2018 - 19.30 hod.
Lázně Luhačovice, a.s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz