Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Ohlédnutí za 21. ročníkem Festivalu Janáček a Luhačovice.


Třetí červencový týden patřil v našich lázních Festivalu Janáček a Luhačovice, jenž se řadí k nejvýznamnějším událostem nejen zdejšího regionu, ale také České republiky. Slavnostní zahájení letošního 21. ročníku, kterému poskytla záštitu paní Livia Klausová, se uskutečnilo 16. července 2012 v 16.30 hodin u busty Leoše Janáčka. V podání Fanfárového dechového orchestru Brno pod taktovkou Aleše Podařila zazněly v úvodu fanfáry z Janáčkovy Sinfonietty. Festivalové hosty přivítala paní Milena Hrbáčová, kulturní manažerka společnosti Lázně Luhačovice, a. s., jež předala slovo ředitelce Nadace Leoše Janáčka paní PhDr. Evě Drlíkové. Oficiálního zahájení festivalu se zhostila ministryně kultury ČR paní Mgr. Alena Hanáková.

Ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů a jejím dirigentem Stanislavem Vavřínkem, která v loňském roce nastudovala společně s Akademickým sborem Žerotín Janáčkovu Glagolskou mši, jsme v letošním roce uvedli další velkolepé Mistrovo dílo - a to Sinfoniettu, jež společně s Dvořákovou Symfonií č. 9 e moll, op. 95 "Z Nového světa" rozezněla kostel svaté Rodiny při slavnostním zahajovacím koncertu (16.7.).

Velmi si vážíme toho, že na zahajovací koncert přijala naše pozvání celá řada významných osobností, k nimž patřila senátorka Ing. Jana Juřenčáková, poslanec J. Smýkal, poslanec Ing. J. Plachý, rektor JAMU Brno Prof. I. Medek, ředitelka Nadace Leoše Janáčka PhDr. E. Drlíková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž MUDr. E. Nováková, ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů RNDr. J.Němý a sekretář Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy P. Bernatský.

Úterní koncert (17.7.) byl na rozdíl od zahajovacího koncertu věnovaný komorní hudbě. Představil se Janáček Ensemble, komorní soubor složený z významných osobností oblasti vážné hudby a pedagogů Hudební fakulty JAMU Brno, kteří se kromě svého učitelského poslání věnují i aktivní pódiové činnosti na poli komorní hudby. Tak jako jejich pedagogická činnost i repertoár komorního souboru tvoří široké spektrum různých stylových období, se zvláštním zřetelem na tvorbu Leoše Janáčka a jeho současníků.V podání souboru zazněly skladby A. Rejchy, K. Stamice, B. Martinů a v neposlední řadě proslulé Janáčkovo dílo - dechový sextet Mládí.

S velkým ohlasem se setkal středeční koncert (18. 7.) houslové virtuosky Gabriely Demeterové, v jejímž podání zazněla Janáčkova Sonáta pro housle a klavír. K programu koncertu patřila i Dvořákova Romance f moll a Mazurek e moll. Po přestávce následovala Beethovenova Sonáta pro housle a klavír č. 9 A dur "Kreutzerova", která díky svému brilantnímu podání nadchla všechny posluchače. Uvedením této sonáty seznámila Gabriela Demeterová posluchače se svým novým projektem, připraveným společně s hercem Marianem Rodenem a klavíristou Luďkem Šabakou, "Ludwig van Beethoven - Hudba a duše génia".

Nejen hudbou, ale i slovem se snaží pořadatelé při festivalu přiblížit osobnost Leoše Janáčka. Široké publikum si získala zajímavá přednáška vynikajícího muzikologa, skladatele a pedagoga Prof. Miloše Štědroně, kterou poutavě vykreslil osobnost světově proslulého skladatele Leoše Janáčka ve čtvrtek (19.7.) v odpoledních hodinách v Lázeňském divadle.

Kostel svaté Rodiny rozezněla hudba ve festivalovém týdnu ještě jednou, a to ve čtvrtek večer při koncertu souboru Schola Gregoiana Pragensiss s varhaníkem Tomášem Thonem (19.7.) nazvaném "Cantus gregorianus et organum". Koncert spojoval dva hudební elementy, jež jsou již řadu staletí pevně svázány s liturgií: gregoriánský chorál a varhany. V závěru zazněly Mešní zpěvy ve 20. století - odraz chorálu a liturgické varhanní praxe v díle Leoše Janáčka a Petra Ebena.

Také v pátek (20.7.) očekávalo festivalové účinkující zcela zaplněné Lázeňské divadlo. Opětně jako v předešlé dny skončil koncert potleskem vestoje. Dalo by se říci, že to byl večer věnovaný Leoši Janáčkovi a interpretům, kteří se zároveň řadí k předním současným autorům - Ivě Bittové a Pavlu Fischerovi. Janáčkův Smyčcový kvartet 2 "Listy důvěrné" v podání Škampova kvarteta byl mistrovský. Rovněž smyčcový kvartet č.1 Morava od Pavla Fischera posluchače nadchnul. Pavel Fischer se zúčastnil koncertu nejen jako autor, ale také jako interpret svých skladeb Jedú, chlapci jedú a Brodil Janko koně. Přednes Ivy Bittové výběru Moravské lidové poezie v písních a vlastních skladeb byl úžasný.

Vyvrcholením 21. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice byl sobotní koncert (21.7.) světově proslulé mezzosopranistky Dagmar Peckové za klavírního doprovodu nejvšestrannějšího českého hudebníka své generace Vojtěcha Spurného. Výběr písní z "Janáčkovy Moravské lidové poezie", cyklu "Ej, srdénko moje" Klementa Slavického, "Chlapcova kouzelného rohu" Gustava Mahlera a cyklu "V národním tónu" Antonína Dvořáka v excelentním podání Dagmar Peckové byl krásnou tečkou za letošním velmi úspěšným festivalem.

Součástí festivalu byla také výstava "Janáček a Luhačovice", jež v hale Vincentka prezentovala historicky podložené pobyty Mistra Janáčka v Luhačovicích formou fotografií, úryvků z Mistrovy korespondence a výňatků z knih o jeho životě a díle.

Dozněly poslední tóny letošního šestidenního 21. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice, který uctil světově proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka, jehož stezkami procházek je protkáno zdejší zelené údolí s pramenící léčivou vodou a barevnými stavbami architekta Dušana Jurkoviče.

Za přízeň všem sponzorům a milé návštěvy hudbymilovným hostům děkuje hlavní pořadatel festivalu Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., se spolupořadatelem Lázně Luhačovice, a. s.

Již nyní připravujeme dramaturgii příštího 22. ročníku Festivalu Janáček a Luhačovice, jehož termín je od 15. do 19. července 2013. Vaší milou návštěvou budeme poctěni.Milena Hrbáčová, kulturní manažerka
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu