Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
30. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutečnil od 11. do 16.7.2023
Česká verze Deutsche Version English version

Soubor lidových písní a tanců HLUBINA

Patří mezi nejstarší folklorní soubory v České republice. Vznikl v Ostravě roku 1947 původně jako dívčí taneční skupina, která se věnovala studiu slezského folkloru a účinkovala v Ostravě a jejím širokém okolí. Během krátké doby z malé skupiny vznikl soubor, který přijal jméno Hlubina - podle názvu šachty a kulturního domu, kde působil až do roku 1990. S jeho jménem je neodlučně spjato jméno zakladatelky, umělecké vedoucí a choreografky Zdeny Kyselé (1918 - 2004).

Přirozeným základem pro tvorbu je folklorní materiál Slezska a Lašska (Slezská suita, Ostravské obrázky, Slezská beseda, aj.). Zpracovávané folklorní oblasti charakterizuje spíše drsnost, sevřenost, menší okázalost, často však velká citová hloubka. Tradičně se soubor jako jeden z mála kolektivů v České republice zaměřuje na projevy havířského prostředí (Na havířském výletě, Na havířském bále, Havířské obrázky aj.). V nedávné době zařadila Hlubina do repertoáru také barokní tance (Bohemika, Moravika).

Umělecký vývoj souboru směřoval během let ke stále vyšší stylizaci; vrchol tvoří choreografické zpracování Lašských tanců Leoše Janáčka. Tuto choreografii Zdeny Kyselé Hlubina řadí do svého "zlatého fondu" a stále uchovává na repertoáru.

Během svého dlouhodobého působení zaznamenala Hlubina mnoho uměleckých úspěchů doma i v zahraničí (Francie, Itálie, Jižní Korea, Chorvatsko, Řecko, Malta aj.) Soubor Hlubina se každoročně podílí na organizaci Mezinárodního folklorního festivalu Folklor bez hranic Ostrava. V letošním roce se uskuteční v termínu 16. - 20. srpna jeho již 13. ročník.DANIEL SKÁLA, umělecký vedoucí cimbálové muziky

se narodil v Ostravě v roce 1981 a hře na cimbál se začal věnovat ve svých sedmi letech. Po začátcích na ZUŠ v Ostravě - Porubě pokračoval ve studiu na Kroměřížské konzervatoři a na Lisztově akademii v Budapešti. Kromě studia hry na cimbál se Daniel Skála věnoval také studiu hudební kompozice a sbormistrovství. Zúčastnil se mnoha interpretačních soutěží u nás i v zahraničí, z nichž je třeba jmenovat především čtyřnásobné prvenství v mezinárodní soutěži ve Valašském Meziříčí (1997 - 2003), která je jednou z nejprestižnějších soutěží svého druhu na světě. Jako interpret se věnuje především hudbě současné a barokní. Vystupuje pravidelně na koncertech a festivalech u nás i v zahraničí (Carnegie Hall, La Biennale Benátky, Pražské jaro, Janáčkův máj aj.) a to jak sólově, v komorním obsazení, tak i s komorními a symfonickými orchestry. Od září 2008 Daniel Skála vyučuje obor hry na cimbál na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V cimbálové muzice Hlubina začal Daniel Skála působit ve svých 15 letech, od roku 2006 je jejím uměleckým vedoucím.


Vedoucí souboru: KATEŘINA MACEČKOVÁ
Vedoucí taneční složky: HELENA SKÁLOVÁ
Umělecký vedoucí cimbálové muziky a cimbalista: DANIEL SKÁLA
Primáš cimbálové muziky: JANUSZ ZÍZKO
Zpěv: KRISTÝNA PLAČKOVÁ

Program vystoupení Souboru lidových písní a tanců HLUBINA


RODNÝM KRAJEM LEOŠE JANÁČKA

SLEZSKÁ SUITA
Tance a melodie opavského a těšínského Slezska

OSTRAVSKÉ OBRÁZKY
Na havířském bále

JANÁČKOVO LAŠSKO
"Po zarostlém chodníčku" - výběr z klavírního cyklu
Na cimbál hraje Daniel Skála.
"Lašské tance"
Nahrávka Janáčkovy filharmonie Ostrava, dirigent Otakar Trhlík
Choreografie Zdena Kyselá


Účinkují:
19. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Úterý 20.7.2010 - 20.00 hod.
Rodným krajem Leoše Janáčka
Lázeňské náměstí (v případě nepříznivého počasí v Lázeňském divadle)
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Facebook | Fotky a videa na Instagramu